V2ray

Arch Linux 安裝 V2ray Desktop
V2ray Desktop 是一個跨平臺的 V2ray 的圖形客戶端,在 Arch Linux 下可以通過以下命令安裝 AUR 包 v2ray-desktop: 1$ yay -S v2ray-desktop yay 是 AUR 助手,改為你的 AUR 助手命令即可。